MateriasA alegría álzase como o eixe vertebrador deste proxecto. A fundamentación complétase cos principios básicos que, en liña cos principios da LOMLOE, teñen un papel protagonista na configuración dos materiais: aprendizaxe competencial, aprender a aprender, avaliación, competencia dixital, DUA e cidadanía activa.

Alén dunha simple demostración de adquisición de saberes, en FanFest, o alumnado deberá dar conta da súa capacidade crítica, interpretativa e conciliadora para abordar os diferentes retos de aprendizaxe aos que se enfronte, tanto no contido destes como na forma elixida para resolvelos.

Lingua Galega e Literatura 

Lingua Castelá e Literatura

Xeografía e Historia 

Matemáticas

Bioloxía e Xeoloxía 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Música

Tecnoloxía e Dixitalización

Física e Química