#SOMOSLINK

Un novo proxecto para ESO que estimula a comunicación e a aprendizaxe, activa e cooperativa, onde compartir teoría e práctica é unha realidade

MATERIAIS DO PROXECTO


1.º ESO


Lingua galega

Literatura

Lengua castellana y literatura

Matemáticas

Xeografía

Historia

Bioloxía i xeoloxía

2.º ESO


Lingua

Literatura

Lengua castellana y literatura

Matemáticas

Xeografía

Historia

Física

Química

3.º ESO


Lingua

Literatura

Lengua castellana y literatura

Matemáticas Aplicadas

Matemáticas Académicas

Bioloxía i xeoloxía

Xeografía

Historia

Física

Química

4.º ESO


Lingua

Literatura

Lengua castellana y literatura

Matemáticas Aplicadas

Matemáticas Académicas

Bioloxía i xeoloxía

Xeografía e historia

Física

Química

ESO. Áreas específicas


Tecnología

Educación plástica, visual y audiovisual