LITERATURA Tambre

Unha vida de ra

Rafael Laso

Rodrígo Chao Blanco

Que alguén fale é cousa común. Que o faga unha ra, é cousa rara. A protagonista deste relato fala polos cóbados (ou mellor sería dicir que fala polas ancas). Fala redondo, coma un libro aberto, fala por boca doutros e ás veces fala de máis, pero nunca fala ás toas. Igual que a nós, gústalle parolar sobre o seu mundo que, por certo, ten moitas similitudes co dos humanos.

Libro ilustrado
LITERATURA Tambre
24
Tambre
Idioma Galego
Xénero: Narrativa
Temática: Humor
Categoría: Libro ilustrado
Área de coñecemento: Lingua e Literatura
Valores: Convivencia, resolución de conflitos / Creatividade, imaxinación, iniciativa persoal
Texto: Rafael Laso
Ilustración: Rodrígo Chao Blanco
200mm x 130mm
88 páxinas
Ilustracións en B / N
ISBN/EAN: 9788492404773
Código de artigo: 072284